Traditionelt blev Kundalini givet videre fra mester til elev, og var forbeholdt de særligt udvalgte. Man skulle mestre den traditionelle Hatha Yoga, før man gradvist fik Kundalini Yogaen åbenbaret af sin mester.

Yogi Bhajan brød med denne tradition og bragte Kundalini Yoga til vesten i 1960'erne, hvor han gjorde den tilgængelig for almindelige mennesker, da han blev klar over, at en ny tid, var ved at opstå, og at verden havde brug for et redskab til at blive bevidste, hele mennesker.

Yogi Bhajan gjorde Kundalini Yoga kendt i vesten og tilpassede øvelserne til almindelige mennesker. Han satte sig for at oplære så mange yogalærere som muligt, som skulle udbrede Kundalini Yogaen over hele vesten. Han fik hurtigt mange elever, og uddannede yogalærere inden for alle grene af yogaen lige fra energirigtig kost til meditation og yoga.

Yogi Bhajan, ph.d. underviste fra 1969 til 2004 over hele verden. Han blev født i 1929 og mestrede Kundalini Yoga og Meditation i en alder af 16 år. Han blev senere Mahan Tantric (mester i hvid tantrisk yoga).

Han tog sin kandidatgrad i økonomi (1952) og sin doktorgrad i kommunikationspsykologi (1980).

Han er forfatter til mere end 30 bøger, og hans lære findes i mere end 200 andre bøger, videoer og DVD'er. De er et skatkammer af visdom og inspiration. Hans lærdomme var præcise og praktiske og alsidige, og appellerer til alle, uanset tro, race, land, kaste, eller profession.

Yogi Bhajan fik den unikke ministerielle stilling Siri Singh Sahib af Sikh Dharma på den vestlige halvkugle. Han inspirerede både sikher og ikke-sikher at leve til de højeste standarder for spiritualitet, engagement og medfølelse.

Han var modtager af mange priser og proklamationer for sit arbejde for at fremme fred, interreligiøs samarbejde, bevidste virksomheder og sund livsstil.

Han er stifter af organisationen 3HO (Happy, Health, Holy) i USA i 1969. 3HO er et globalt fællesskab, der fremmer sund, bevidst livsstil i lande over hele verden. 3HO lever videre og vokser med den samme ånd som han gav det. Alt hvad han delte, selv den mest esoteriske lære, var at fremme det simple mål om at opnå lykke og åndelig tilfredsstillelse, således at hver enkelt af os kunne leve et liv i topkvalitet. Han var en visionær lærer, en inspiration og en leder for millioner af menneske, og han etablerede en arv, der fortsætter med at tjene menneskeheden.